Wspomienia z dawnych lat VI

 

 Zdjęcie jest pamiątką z wycieczki do Częstochowy mieszkańców Słomina, którzy odbyli ją w dn. 3 i 4 lipca 1977 roku. 

 

 Ta wycieczka miała miejsce 31 lipca 1977 roku . Zdjęcie zostało zrobione na deptaku w Ciechocinku-  ,,Tężnia". Od lewej strony: Papierzyńska Barbara (mama Andrzeja), ?,  Szymańska Andzia,  Rogińska Zofia, Wojciechowska Irena, Rogińska Karolina, Dziewulska Maria, Organek Zofia,? , Bartosiak Maria (siostra Andzi ), Gmurczyk Marianna, Skopczyńska Jadwiga, Zatorska Kazimiera, Żuławnik Jadwiga, Ulicka Elżbieta, ?, Woźniak Tadeusz , Kowalewska Halina, Skotak Tadeusz, dziewczynka w pierwszym rzędzie to Zosia Wronka.(Jeśli ktoś potrafi rozpozać osoby, których nazwisk brak w opisie proszę o wiadomość). 

 

 Wycieczka do,, Skępem" 31.07.1977r.

 Zdjęcie pamiątkowe z 12.06 1983r. wykonane w Gdyni na tle statku ,,Błyskawica". Od lewej strony u dołu: Mączyński Stanisław, Kazimiera Zatorska, Domański Stanisław, Kułakowski Piotr, Ulicki Władysław, Jabłońska Bogumiła, Wronka Wanda, Zatorska Franciszka, Zmysłowski Tadeusz, Kowalewska Halina, Kułakowska Anna, Jabłoński Stanisław, Gmurczyk Jan, Zatorski Zygmunt, Smardzewski Wacław, Smardzewska Halina, Smardzewska Barbara, Smardzewski Ryszard, Smardzewski Kazimierz, Ulicka Maria, Kowalewski Czesław, Gmurczyk Henryka, Gmurczyk Stanisław, Wronka Jan, Zatorski Henryk,ŻuławnikMarian, Żuławnik Jadwiga, Zmysłowska Danuta, Kułakowski Bolesław, Bartosiak Maria, Kowalewski Ryszard, Kułakowska Czesława, Kowalewska Maria.

 

 Jak widać lipiec 1977 roku obfitował w wiele wydarzeń w naszej wsi .24 lipca miało miejsce otwarcie remizy strażackiej.

 

 

 Panie z Koła Gospodyń Wiejskich uświetniły swym śpiewem uroczystości otwarcia strażnicy.

 

 Od lewej: Wojciechowska Irena, Gmurczyk Henryka, Wronka Wanda, Gmurczyk Irena, Kowalewska Halina, na akordeonie przygrywa Wiśniewski (organista).

 

 Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Organek, Wanda Żuławnik, Tomasz Kowalewski.

 

  Ta fotografia przedstawia małżeństwo Stanisławę(Kazia) Smardzewską i Bronisława Kopcia.

 

 

 Lilka i Halina Domańska.

 1944 rok młodzież ze Słomin od lewej: Henryk Łopatowski, Stanisław Łopatowski, Tadeusz Żuławnik, Mietek Kułakowski, Lila i Halina Domańska, Jadwiga Łopatowska. 

  W tle rodzinny dom Kowalewskiej Haliny, kryty słomą z lat sześćdziesiątych.

 Nowo wybudowany dom P. Kowalewskich.

 Halina Kowalewska na tle nieistniejącego już mostu w Wyszogrodzie.

 Mariusz Kowalewski z rodzicami podczas przysięgi.

 

 Mariusz Kowalewski podczas odbywania służby wojskowej w Grudziądzu ze swymi kolegami. Z lewej strony Zbyszek Krysiak.

 Za zdjęcia dziękuję P. Halinie Kowalewskiej.