Święto OSP Słomin

Dnia 7 lipca 2013r. przy naszej strażnicy OSP Słomin odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru oraz samochodu strażackiego. Poświęcenia podczas polowej mszy świętej dokonał Dziekan Dekanatu Wyszogrodzkiego ks. Prałat Janusz Mackiewicz w asyście ks. Marka Jędrzejewskiego Proboszcza Parafii św. Anny w Kobylnikach.

W tej ważnej dla naszej OSP uroczystości na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Mariusz Bieńka i Prezesa OSP w Słominie Stanisława Gmurczyka przybyli między innymi Pan Michał Boszko – Starosta Płocki, Pan Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, Pan Dariusz Orłowski – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, Radni Rady Powiatu, Radni Gminy i Miasta Wyszogród, a także przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z Gminy i Miasta Wyszogród z pocztami sztandarowymi oraz przedstawiciele OSP gmin sąsiadujących.

 Na koniec uroczystości przedstawiciel naszej OSP podziękował Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród za zakup samochodu oraz za doposażanie strażnicy. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Strażackiej z OSP Rębowo i pokaz możliwości bojowych OSP Wyszogród. Wieczorem mieszkańcy bawili się wspólnie na zabawie tanecznej.