Wspomnienia z dawnych lat III

 

  Na zdjęciu od lewej strony Jasia Popławska, Marysia Gmurczyk, Czesia Jenczarkowa,Hania Smardzewska i Tadzio Majerkiewicz.

 

 

 Dawniej wszelkie polowe prace wykonywano wspólnie. Na tym zdjęciu mieszkańcy Słomina podczas sianokosów.

 

 

 Podczas młócenia zboża. Po prawej w białej koszuli oparty o wóz Zenon Antczak, na wozie z dzieckiem (Władysławem Ulickim) Ulicki Jan (sołtys), obok po prawej Stefan Borowski, za nim stoi Stefan Ulicki, po lewej z dziewczynką ( Danusią Kosińską) jej tata Władysław.

 

 Prawie wszystkie prace trzeba było wykonać ręcznie. Kopanie ziemniaków zajmowało zapewne wiele czasu. Pracują na polu od lewej Marianna Majerkiewicz  (babcia Elżbiety Buczyńskiej), Felicja Kozera ( mama Tadeusza Kozery), Helena Łopatowska i Henryka Antczak.

 

 Na zamieszczonej fotografii ślub Heleny Antczak z Henrykiem Łopatowskim.

 

 Osoby na zdjęciu to: od lewej Helena Łopatowska, Marianna Majerkiewicz i Teresa  ( Hanna) Smardzewska.

 

 Tzw.,, Ludowiec " , dziś w tym miejscu jest wybudowana plebania obok naszego parafialnego kościoła w Żukowie.

 Dawniej dzieci nie miały tak wspaniałych zabawek, jak obecnie. Dużo czasu spędzały na powietrzu wspólnie się bawiąc. Od lewej Tadzio Majerkiewicz, Basia Kułakowska, na wózku Karol Skopczyński, Stasiu Kułakowski(późniejszy Sołtys),Hania Smardzewska i brat Karola, Janek. 

 

 

 W czasie wojny większość domów w Słominie była rozebrana przez Niemców okupujących naszą miejscowość. Taki los spotkał  dom Państwa Antczaków (dziś Buczyńscy). Na gruzowisku Tadeusz Majerkiewicz z siostrą Hanną Smardzewską.

 

 Dziś w tym miejscu stoi dom Andrzeja i Waldemara Papierzyńskich. Na zdjęciu Wacław Smardzewski,Józef Domański i Kazimierz Szparadowski.

 

 Te zabudowania to trzy gospodarstwa. Od prawej: Smardzewskich (Buczyńskich), Dziewulskich(Szkopińskich) i Domańskich (Olszewskich).

 

 

 Wacław Smardzewski w wojsku.

 

 Tą przydrożną kapliczkę dziś zastąpiła nowa. Dzieci, które przed nią stoją to: od lewej Hania Smardzewska, Jasia Popławska, Marysia Gmurczyk i Tadzio Majerkiewicz.

  Na fotografii Maria Dziewulska.

 

 Tego domu już nie ma, na jego miejscu stoi dom Kazimierza i Barbary Smardzewskich.Zdjęcie przedstawia Wacława Smardzewskiego  z dzieckiem.


 Danuta i Stanisław Antczak.

 

 Widoczne Panie to: od lewej - Alicja Głowińska ( Domżała), Żuławnik Irena i osoba nierozpoznana.

 

 Podczas żniw na polach Słomina.

 

Strażacy od lewej: Smardzewski Kazimierz, Lucjan Dziewulski, Wacław Smardzewski, Henryk Szadkowski, Stanisław Kopeć, Ryszard Smardzewski, Henryk Zatorski,  Stanisław Gmurczyk, Czesław Kowalewski.

 

 

 03.04.1977rok. Danuta Szkopińska i Krzysztof Smardzewski na przystanku autobusowym w Słominie.

 

 Dzieci z przedszkola w Słominie od góry: przedszkolanka - Henia Gmurczyk, Antosik z synem, Pani Zielińska

I rząd dzieci: Andrzej Papierzyński, Małgorzata Łątka, Małgorzata Kozera, Renata Szatkowska, Katarzyna Kowalewska, Elżbieta Smardzewska, Ewa Papierzyńska, Małgorzata Krawczyńska.

II rząd : Maciejewski, Wanda Zięba, Hanna Rajewska, Teresa Wronka, Bogumiła Ulicka, Wiesława Kułakowska,  ?, Krzemińska?.

III rząd : ?, ?, Magdalena Kułakowska, Iwona Szatkowska, Andrzej Jagiełło, Zofia Wronka, Marzena Ulicka, Ulicka, Mariusz Ulicki, Tomasz Domżała, Teresa Ulicka.

IV rząd: Dariusz Domański, Marek Kowalewski, ?, Krzysztof Domański, Adam Antosik, Elżbieta Skopczyńska, Zbigniew Skopczyński, Beata Ulicka, Waldek Łądka, Agnieszka Kowalewska, Sylwek Lewandowski, Iza Jakubowska, Dariusz Jagiełło, Rajewska Anna.

 

 Posiłek w przedszkolu.

 Ela Smardzewska (Buczyńska) i Ela Skopczyńska.

 Podczas siewu pracują Domżała Antoni i Smardzewski Wacław.

Za zdjecia dziękuję P.Hannie Smardzewskiej i P. Elżbiecie Buczyńskiej.