Wspomienia z dawnych lat VII

 

                              Córki Gmurczyk Marianny od lewej: Tereska, Henia, Irena i Basia.

 

                               

   Basia i Henia.

 

 Gmurczyk Stanisław,Tereska, Basia, Irena i Stanisław Jakubowski.

 

Z prawej Ewa Gmurczyk na studniówce.

 

 Gmurczyk Marianna.

 

Marianna jej siostra Janina, Czesława Marciniak, Stanisław Gmurczyk.

 

 Rodzinne zdjęcie Państwa Gmurczyk.

 

 Stanisław z wnuczką Agnieszką.

 

 

Agnieszka wnuczka Marianny i Stanisława Gmurczyk.

 

 Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wędrującego po domach naszej parafii w kościele w Żukowie.

 

 Bożena Zatorska (Dąbrowska).

 

 Danusia Dziewulska (Szkopińska).

 Za zdjęcia dziękuję P. Mariannie Gmurczyk.