Kościół w Żukowie

Żukowo

parafia pw. św. Wawrzyńca
09-162 Nacpolsk
dekanat wyszogrodzki
gm. Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie

 

 

Proboszcz – ks. prał. Janusz Mackiewicz

Telefon do kancelarii: 23 663-20-15

09-162 Nacpolsk

dekanat wyszogrodzki, gm. Naruszewo

 

Godziny odprawiania Mszy św.:

 

Odpusty w parafii:

parafia pw. św. WawrzyńcaRys historyczny

 


Parafia powstała być może w pierwszej połowie XIII w. z fundacji Lassoty, cześnika dworu księżnej Agafii, żony Konrada I. W 1247 r. Lassota podarował wieś wraz z kościołem biskupowi Piotrowi. Obecna, drewniana świątynia, została zapewne wzniesiona w 1785 r. z fundacji Krzysztofa Hilarego Szembeka, biskupa płockiego i konsekrowana w 1791 r. Restaurowana była w latach 1870-1908, kiedy proboszczem był ks. Sylwester Dawgiałło. Ostatni gruntowny remont przeprowadzono w 1974 r., z inicjatywy probosza ks. Antoniego Majkowskiego. W 1997 r., dzięki wysiłkowi ks. Tadeusza Buławskiego i parafian, została wybudowana nowa, murowana plebania wraz z budynkiem gospodarczym.

 

Do ważniejszych zabytków sztuki sakralnej, które znajdują się w kościele należą: neobarokowe ołtarze z drugiej połowy XIX w., barokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego z XVIII w. w ołtarzu głównym, rokokowa chrzcielnica w kształcie muszli z drugiej połowy XVIII w. oraz granitowe kropielnice z XV-XVI w.

  


   
                                              ŻYWOT ŚW. WAWRZYŃCA
                                               DIAKONA I MĘCZENNIKA
 

     Kiedy w 257 roku, św. Sykstus został papieżem ustanowił św. Wawrzyńca diakonem. Jemu też powierzył troskę nad skarbcem Kościoła i troskę o ubogich.

    Był to czas prześladowań chrześcijan przez cesarza Waleriana. Uwięziono papieża Sykstusa. Przed swą męczeńską śmiercią polecił on diakonowi Wawrzyńcowi rozdzielić skarby Kościoła wśród biednych.

    W 258 roku prefekt Rzymu rozkazał wydać Wawrzyńcowi skarby Kościoła. Ten zaś zgromadził biednych mówiąc: „ Oto są skarby Kościoła. Oni przemieniają nasze jałmużny na skarby nie ginące.” Wtedy św. Wawrzyńca poddano torturom, przypalając jego ciało na rozpalonej kracie. Męczennik zniósł mężnie cierpienia modląc się o nawrócenie Rzymu.

    Nad jego grobem w IV w. cesarz Konstanty Wielki zbudował bazylikę.

    Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, i wypełniali to, czego uczył. Amen.

 

kościół parafialny

pw. św. Zygmunta

księgi metrykalne

chrztów 

od 1910 r.

ślubów 

od 1928 r.

zgonów 

od 1928 r.

proboszcz

ks. kan. mgr Tadeusz Jakub Buławski, od 1992 do 2010

kś.prał. Janusz Mackiewicz od 2010

terytorium miejscowości

Łazęki, Nacpolsk, Nacpolsk Nowy, Nacpolsk Stary, Skarszyn Nowy, Skarszyn Stary, Słomin Nowy, Słomin Stary, Sobanice Nowe, Sobanice Stare, Sosenkowo, Sosenkowo Wieś, Srebrna, Żukowo, Żukowo Kolonia, Żukowo Poświętne, Żukówek

księża pochodzący z parafii

Władysław Lis (1952)

Wojciech Kazimierz Stasiak (1957)

Maciej Szostak (2007)

ilość mieszkanców

2460

 

Zamieszczono 22.05.2010r.        Źródło pochodzenia: strona Diecezji Płock

 

 

Na cmentarzu kościelnym znajdują się nagrobki klasycystyczne z pierwszej      

połowy  XIX wieku:       

   

1).        Rozalii Paprockiej (bez daty śmierci);

2).        Ignacego Ksawerego Dembowskiego (zm. 1823 r.) oraz jego żony Eleonory ze Zboińskich, z herbem Jelita oraz wazą w zwieńczeniu;

3).        W formie kolumny z herbem Jelita, zapewne członka rodziny Dembowskich;

4).        Z zatartym nazwiskiem przypuszczalnie Dembowskich oraz imionami: Juliusz, Ksawery, Antoni.

 
 

 

 

 Uroczystość Bożego Ciała (2009r.)W marcu 1976 roku Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej nawiedził naszą parafięJak widzimy wielu księży wzięło udział w tej podniosłej uroczystości

 Nasz kościół w tych dniach trzydzieści cztery lata temu wypełniony był po brzegi parafianami

 Obraz przedstawiający Matkę Boską Częstochowską

 

Uroczystość Bożego Ciała ponad 40 lat temu.