Medale dla

Medale dla "Zasłużonych"  
 

Dzisiaj, 9 stycznia 2013 r. odbyła się szczególna w skali samorządu ziemi wyszogrodzkiej XXIV Sesja Rady Gminy i Miasta Wyszogród, podczas której wręczono odznaczenia dla „Zasłużonych dla Gminy i Miasta Wyszogród”. Wyróżnienia dla „ZASŁUŻONYCH” to pierwszy plebiscyt podjęty Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w którym powołana przy samorządzie kapituła wyróżniła i odznaczyła społeczników, firmy i gospodarstwa rolne.
Rozstrzygnięć pierwszej edycji dokonała powołana Kapituła Konkursu, której przewodniczącym był Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Mariusz Bieniek.
Nominowani to trzynaście różnorodnych pod każdym względem osobowości.

Wnioski zgłoszonych kandydatur prezentowały działania podjęte na rzecz rozwoju z minionego dwudziestolecia, które zasłużyły na szczególną uwagę i uznanie mieszkańców GiM Wyszogród. Zgłoszeni nominowani to:

„Zasłużony dla Ziemi Wyszogrodzkiej”
1.Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego odznaczony medalem
2. Henryk Klusiewicz
3. Wojciech Celiński

Zasłużony Wyszogrodzianin”
1. Antoni Dąbrowski – odznaczony medalem
2. Bronisław Palutkiewicz – odznaczony medalem

 „Wiodące Gospodarstwo Rolne”
1. Jacek Skopczyński – odznaczony medalem
2. Wiesław Stobiecki
3. Zbigniew Bąbała
4. Mariusz Szymerski
5. Hanna Gmurczyk

 „Przyjazna Firma Ziemi Wyszogrodzkiej”
1. Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa Sp. j. Waldemar Zaorski, Leszek Buks - odznaczeni medalem
2. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Czerwińsku z Siedzibą w Wyszogrodzie
3. Barbara Kasztelan Mechanika i Diagnostyka Pojazdowa

 Źródło:GiM Wyszogród